• 621 292 452    
  • 621 292 453    
  • info@capitaldancevic.com    

Participa     Competeix     Diverteix-te


Capital Dance Vic és un concurs que pretén fomentar la pràctica de la dansa de nens, joves i adults en tot tipus de balls, clàssics i moderns, perquè a través de la dansa es formin persones més felices, sanes, responsables i més compromeses amb la societat.

Els participants tindran la possibilitat d’exhibir les seves habilitats i aptituds en qualsevol estil de dansa a través d’una experiència individual i/o col·lectiva, de manera interactiva i inclusiva, amb l’objectiu de divertir-se, relacionar-se i competir.


Capital Dance entén la dansa com una disciplina que:
 

 Fomenta el benestar físic i emocional de les persones.
 Transmet sensacions positives: il·lusió, alegria, satisfacció.
 Suposa esforç, compromís, disciplina.
 Millora les relacions interpersonals i la cohesió grupal.
 Afavoreix la coneixença de persones diverses. 

 

 Escoles de dansa

 

 Centres de formació de ball

 

 Associacions i grups de ball

 

 (B) Ballet clàssic
 (N) Ballet neoclàssic
 (C) Contemporani / Lyrical
 (H) Urban Dance i hip hop
 (J) Jazz i modern jazz

 

 

(I) Individual

(T) Duo/Trio

(G) Grup

 (P) Picolo: sense edat mínima i fins a 10 anys

 (B) Bambino: de 11 a 13 anys

 (J) Junior: de 14 a 17 anys

 (S) Senior: 18 anys o més.


Per establir l'edat es consideraran els anys de cada participant el dia 1 de gener de 2023. L’edat que determina la categoria d’una coreografia grupal ve marcada per l'edat de la persona de major edat. Com a excepció, en els balls grupals es permetrà la participació d’un o dos participants que tinguin un any més que la categoria que li correspondria (segons la quantitat de membres del grup).

Encara que no existeix edat mínima per a concursar, es recomana que els participants tinguin la capacitat d’actuar en l’escenari sense necessitat d’ajuda.

El temps màxim de durada de les coreografies seran els següents:

 


Individual: 2 minuts.

Duo/Trio: 2 minuts 30 segons

Grupal:     Piccolo i Bambino: 3 minuts
                  Junior i Senior: 4 minuts

 


En balls de repertori es respectarà la durada del ball.

En breu us n'informarem.

Criteris de valoració

El jurat estarà format per membres especialistes en la disciplina que valoraran i que tenen una trajectòria professional reconeguda.

En cada coreografia es valoraran 5 aspectes i s’atorgarà a cada un d’ells una puntuació màxima de 20 punts. Per tant, la màxima puntuació que es podrà obtenir serà de 100 punts.  La puntuació final de cada coreografia serà la mitja aritmètica de les valoracions obtingudes dels membres del jurat.

Els aspectes que es valoraran seran:

Tècnica
 Utilització de l'espai (solos) i cohesió del grup (Grupal)
 Interpretació i musicalitat
 Dificultat d'execució de la coreografia
 Originalitat i posada en escena


Les tres puntuacions més altes guanyaran el primer, segon i tercer premi respectivament.
La decisió del jurat és inapel·lable.
Està prohibit presentar al concurs coreografies originals protegides per drets d’autor i plagis de coreografies originals. Si això passa, la coreografia quedarà automàticament desqualificada.
En modalitat picolo els balls seran sense puntes.


Membres del jurat:

Per determinar

 

1) Distincions Capital Dance:

Capital Dance vol afavorir la formació individual i col·lectiva dels ballarins amateurs. Per tant, amb la voluntat de recolzar les escoles de dansa en aquesta tasca, atorgarà les següents distincions formatives:


a) Beques Capital Dance  de formació grupals.

Aquesta beca es donarà a un grup i en una disciplina concreta. Consisteix en unes sessions de dansa (valorades entre 300€ - 500 €) que impartirà un professional de la disciplina en què s’ha obtingut la distinció en les instal·lacions de l’escola del grup guardonat.

Les escoles de dansa són el pilar fonamental en la formació dels ballarins. És per això que creiem oportú fer aquests reconeixements en forma de beques de formació grupal perquè el premi recaigui tant en l’escola com en el grup de ballarins.

Les escoles podran escollir  els professionals i les dates per a rebre aquesta formació. L’elecció del professional s’haurà de comunicar a l’organització de CAPITAL DANCE que en farà la validació (en base a criteris de trajectòria professional i reconeixement dins del món de la dansa)  i autoritzarà la sessió formativa.


b) Beques Capital Dance de formació individuals.

Aquestes beques es donaran a ballarins solistes o a algun dels integrants d’un duo o trio  i consistiran en la participació de cursos de formació intensiva d’estiu de 2 o 4 setmanes. Els ballarins que hagin obtingut beca hauran de confirmar la seva acceptació abans del 15-05-2023. De no ser així, aquesta s’oferirà a un altre ballarí.

Aquestes beques, siguin de 2 setmanes o 4 setmanes, finançaran el 100% del cost de la formació dels ballarins solistes distingits.  No inclouen l’import de la matrícula, ni el transport ni l’allotjament.


c) Funcionament de totes les Beques Capital Dance.

El pagament de totes les beques, individuals i grupals, el farà directament CAPITAL DANCE tant als professionals (en el cas de distincions grupals) com a les escoles professionals que imparteixin els intensius (en el cas de distincions individuals).

Amb la voluntat de fer arribar la formació al major número d’escoles i alumnes, CAPITAL DANCE estableix que cada escola podrà obtenir, com a màxim, una distinció individual i una de grupal.La nostra missió

Contribuir a la difusió i progrés de la dansa, en especial l'amateur.

La nostra visió

Ser la millor plataforma de promoció de la dansa, actuant de manera responsable i amb vocació de servei per guanyar-nos la confiança de les persones amb les que interactuem.

Com fem les coses

Les volem fer senzilles, entenedores i a un preu just per poder retornar-ne una part en projectes que suposin un benefici social.